За нас

“Въпреки, че ортодонтията произлиза от медицината, нейното начало е естетиката.

(Although orthodontics had its origins in medicine, it had its beginnings in aesthetics)”.

Weinberger, 1926

Цели на Българския Учебно-Изследователски Клуб по Лингвална Ортодонтия:

  1. Да разпространи и стимулира прилагането на лингвална техника в България.
  2. Да предоставя литература и учебни материали, свързани с клиничното прилагане на лингвалната ортодонтия.
  3. Да организира полезни семинари с доказани специалисти от всички дентални дисциплини.
  4. Да осигурява на своите членове трибуна за представяне на собствени случаи с лингвални техника, както и да следи развитието им.

Философията на БУИКЛО може да се изрази чрез:

Бъдеще – естетичното ортодонтско лечение, както и по-голямата ефективност на лингвалните брекети, все повече изместват вестибуларните брекети при възрастовата ортодонтия.

Уникалност – лингвалните брекети се прилагат след дигитално или ръчно изготвяне на модел с правилно наредени зъби, който е уникален за всеки пациент.

Изящество – поради ограниченото си масово производство технологията на лингвалните брекети е сходна с ювелирната работа.

Качество – лингвалната техника предполага висок стандарт на клиничната работа.

Логика – прилагането на лингвална техника изисква пренастройка на клиничното мислене.

Отговорност – работата с лингвална техника изисква внимателно диагностициране и планиране на случаите, както по-прецизен протокол на работа.

Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия
Е-mail: info@lobg.eu
Телефон: 02 952 3006
Адрес: София, Бул. „Ген. Тотлебен“ №11