Членство

Условията за членство в БУИКЛО включват:

1. Ортодонтска практика.

2. Посетен минимум 1 курс по лингвална техника.

3. Случаи с лингвална техника.

Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия
Е-mail: info@lobg.eu
Телефон: 02 952 3006
Адрес: София, Бул. „Ген. Тотлебен“ №11