Партньорство

Световно общество по лингвална ортодонтия:              http://www.wslo.org/

Европейско общество по лингвална ортодонтия:         http://www.eslo-info.org

Американско общество по лингвална ортодонтия:     http://www.lingualbraces.org/

Официлен сайт на лингналните брекети STb:                 http://www.eline.it/

Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия
Е-mail: info@lobg.eu
Телефон: 02 952 3006
Адрес: София, Бул. „Ген. Тотлебен“ №11